Blijf op de hoogte!

Loonschade voor werkgevers

Wat is loonschade

Zodra uw medewerker arbeidsongeschikt raakt door het toedoen van een ander bent u als werkgever verplicht minimaal 70% van het loon doorbetalen gedurende de periode dat de medewerker arbeidsongeschikt is met een maximum van 2 jaar. De realiteit leert dat veel werkgevers conform de CAO (Collectieve Arbeidsovereenkomst) 100% loon doorbetalen. In enkele CAO’s is zelfs geregeld dat een werkgever ook verplicht is een netto aanvulling te betalen op de latere WIA/WGA-uitkering. Ook kan de werkgever hier eigen risicodrager voor zijn.

Loonschade is loon wat een werkgever moet betalen aan een medewerker die (tijdelijk-) arbeidsongeschikt is door het toedoen van een ander inclusief toeslagen zoals vakantiegeld, vaste overwerkvergoedingen, vaste ploegentoeslagen en vaste eindejaarsuitkeringen.

Tenvo biedt de werkgever de mogelijkheid de netto loonschade, inclusief kosten vanuit de Wet Verbetering Poortwachter, te verhalen op de aansprakelijke partij. De wetgever heeft bepaald dat alleen het nettoloon als loonschade verhaalbaar is. Dat wordt ook wel het civiel plafond genoemd. De door u betaalde en ingehouden premies, en de ingehouden belasting komt niet voor vergoeding in aanmerking.
Een werkgever heeft 5 jaren, gerekend vanaf het moment dat de schade zich voordoet, de tijd de loonschade te claimen bij de aansprakelijke partij. Ook als u een ziekteverzuimverzekering heeft afgesloten kunt u een beroep doen op Tenvo . Wij verhalen uw loonschade. Doet u geen beroep op uw ziekteverzuimverzekering dan krijgt u ook niet te maken met een premie verhoging aan het einde van de looptijd.

Praktijkvoorbeeld

Krijgt uw medewerker een ongeval, krijgt u als werkgever de kosten.

Op 14 maart 2012 fietst Ronald Bloksma, een medewerker van de plaatselijke bakkerij Mulder,  ’s ochtends vroeg door zijn dorp op weg naar zijn werk. Als hij langs een rij geparkeerde auto’s fietst, wordt hij verrast door een plotseling openzwaaiend autoportier. Ronald kan niet meer remmen en rijdt in volle vaart tegen het portier en belandt op het asfalt. In het ziekenhuis wordt een gebroken neus en een gebroken linkerbeen geconstateerd. Hierdoor kan hij tot 27 mei 2012 niet werken. Bakkerij Mulder heeft geen ziekteverzuimverzekering afgesloten en moet al die tijd het salaris van Ronald doorbetalen.

Met succes heeft Tenvo de loonschade ad € 2.847,69 voor Bakkerij Mulder kunnen verhalen.

Berekening loonschade
Netto maandloon inclusief vakantietoeslag € 1.164,25, dagloon € 53,73
Arbeidsongeschikt van 14 maart 2012 tot en met 27 mei 2012 is 53 werkdagen
53 dagen maal € 53,73 is € 2.847,69