Blijf op de hoogte!

Formulieren

Hieronder vindt u de PDF’s van de aanmeldingsformulieren die wij binnen Tenvo hanteren:

  • Vragenformulier Loonregres

    Wij verzoeken u ons vragenformulier zo volledig mogelijk in te vullen. Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat er op het formulier vragen staan die u (nog) niet kunt beantwoorden. Slaat u in dat geval gerust de vraag over. Voor zover noodzakelijk komen wij later op de niet beantwoorden vragen bij u terug.

    Download het vragenformulier
  • Machtiging uitwisselen medische gegevens

    De (verzekeraar van de) tegenpartij wil altijd controleren of de arbeidsongeschiktheid inderdaad het gevolg is van het als oorzaak opgegeven voorval / ongeval. Hiervoor heeft onze medisch adviseur informatie nodig uit het medisch dossier. Daarvoor is uiteraard toestemming nodig van de betrokken medewerker. Met het bijgevoegde machtigingsformulier machtigt uw medewerker onze medische adviseur om uitsluitend de relevante medische informatie op te vragen bij de huisarts, bedrijfsarts en/of andere behandelende artsen ter onderbouwing van de arbeidsongeschiktheid. Deze informatie behandelen wij uiteraard vertrouwelijk zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ons voorschrijft.

    Download het machtigingsformulier
Ingevulde formulieren mogen ook via de mail geretourneerd worden aan info@tenvo.nl