Blijf op de hoogte!

Onze service

Op het moment dat uw werknemer arbeidsongeschikt raakt door toedoen van een ander, is er voor u de mogelijkheid om deze loonschade te verhalen op de verantwoordelijke partij. In de huidige maatschappij hebben we veel te maken met ongevallen in het verkeer. Deze oorzaken vormen de hoofdmoot van de zaken welke voor verhaal, loonregres, in aanmerking komen. Ook zaken ontstaan door mishandeling, medische fout, enz. komen voor regres in aanmerking.

De aanverwante schade zoals:
Externe kosten in verband met de re-integratie van uw werknemer zijn sinds 13-6-2008 verhaalbaar. Door de aanpassing in WULBZ is het verhaalrecht voor de werkgever verder uitgebreid. Deze kosten zijn bijvoorbeeld:

  • Extra kosten om de werkplek aan te passen
  • Extra kosten voor het vervoer van uw zieke werknemer
  • Extra kosten arbodienst
  • kosten in verband met de arbeidsongeschiktheid van uw werknemer, bijvoorbeeld re-integratiekosten
  • Administratiekosten in verband met de arbeidsongeschiktheid van uw werknemer
  • Begeleidingskosten van uw werknemer
  • Kosten voor re-integratiebureau

Tenvo neemt voor u deze rompslomp volledig uit handen. Tenvo beschikt over een team van specialisten die zich gespecialiseerd hebben in het verhalen van loonschade- en letselschade. Sinds de introductie van het “zelfstandig regresrecht” op 1 februari 1996, timmeren deze specialisten al aan de “regres-weg”. Dit heeft niet alleen een enorme hoeveelheid aan ervaring opgeleverd, maar in de loop der jaren is er ook een omvangrijk netwerk van contacten opgebouwd.

Onze regresactiviteiten bestaan onder andere uit:
het aansprakelijk stellen van partijen,
het aantonen van oorzaak en omvang van de schade,
het veiligstellen van termijnen,
correspondentie met wederpartijen,
medische onderbouwing
overleg met wederpartijen en opdrachtgevers,
opdrachtgevers periodiek informeren en adviseren,
samenwerking met de advocatuur.

Wat te doen bij schade in het buitenland?

Helaas eindigen vakanties elk jaar voor veel mensen met een (verkeers-)ongeval. De loonschade die hieruit ontstaan verhaalt Tenvo graag voor u. Wij kennen de geldende wetgeving, verkeersregels en aansprakelijkheid, zodat de kans op succesvol verhaal groot is.